Informacje DMCA

Powiadomienie DMCA o naruszeniu praw autorskich

Roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich traktujemy niezwykle poważnie. Będziemy reagować na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") i/lub wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami lub prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Reakcje mogą obejmować usunięcie, zablokowanie lub uniemożliwienie dostępu do materiałów, co do których istnieje podejrzenie, że są przedmiotem działań naruszających prawa autorskie, i/lub odebranie użytkownikowi dostępu do Usługi.

Jeśli uważasz, że jakikolwiek materiał dostępny w naszej witrynie narusza Twoje prawa autorskie, możesz złożyć zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich. Zgłoszenia te powinny być składane wyłącznie przez właściciela praw autorskich lub przedstawiciela upoważnionego do działania w jego imieniu.

Jeżeli Użytkownik nie spełni wszystkich wymagań określonych w sekcji 512(c)(3) ustawy DMCA, jego Powiadomienie DMCA może nie być skuteczne.

Należy pamiętać, że jeśli użytkownik świadomie wprowadzi w błąd, że materiał lub działalność w Serwisie narusza jego prawa autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na mocy sekcji 512(f) ustawy DMCA.