Voorwaarden en Condities

Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy. Dit beleid legt uit hoe wij zullen omgaan met informatie die wij van u kunnen verkrijgen wanneer u gebruik maakt van de huidige site. Door de Dienst te gebruiken, aanvaardt u en gaat u akkoord met dit Privacybeleid.

Het Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, zonder andere kennisgeving dan die op de website. Uw voortgezet gebruik van de Dienst houdt in dat u instemt met alle herzieningen van de TOS.

De Dienst en Sites van Derden

Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de Dienst die wij verlenen. Wij hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van enige website of contentprovider van derden. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het doornemen en begrijpen van het privacybeleid (indien van toepassing) van websites van derden waartoe u via deze service toegang verkrijgt. Door deze dienst te gebruiken, ontheft u ons van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van een website van een derde partij waarnaar een link kan worden verstrekt.

Gebruik van door de dienst verzamelde bezoekersinformatie

Wij delen geen persoonlijk identificeerbare informatie over gebruikers van de Dienst tijdens de normale werking van de Dienst. Wij kunnen informatie over gebruikers en gebruik van de Dienst verkrijgen en combineren tot geaggregeerde gegevens, die dan door ons kunnen worden gebruikt en/of gedeeld met adverteerders of anderen. Wanneer wij geaggregeerde informatie aan externe bedrijven verstrekken, zullen zij niet in staat zijn om u te identificeren of contact met u op te nemen op basis van die gegevens.
Privacy van kinderen
Wij staan niet bewust toe dat minderjarigen de Dienst gebruiken, en alle gebruikers van de Dienst moeten bevestigen dat zij ten minste 18 jaar oud zijn. Wij verzamelen of bewaren geen informatie van personen waarvan wij daadwerkelijk weten dat zij jonger zijn dan 18 jaar, en geen enkel onderdeel van onze Dienst is ontworpen om personen jonger dan 18 jaar aan te trekken.
Veiligheid
Sommige onderdelen van de Dienst kunnen gebruik maken van veiligheidsmaatregelen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van informatie die via de Dienst wordt doorgegeven. Echter, geen enkele datatransmissie via het Internet of een draadloos netwerk kan als veilig worden gegarandeerd. Bijgevolg kunnen wij, hoewel wij ernaar streven uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen, de veiligheid van informatie die u verzendt niet garanderen of waarborgen, en doet u dit op eigen risico. Door informatie aan onze website te verstrekken, garandeert u dat u de wettige eigenaar bent van de inhoud en dat u het recht hebt deze te verspreiden.
Vragen of opmerkingen
Als u vragen, zorgen of klachten hebt over het privacybeleid en het gebruik van persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen via: [email protected]